Kft alapítása

Kft alapítása

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) a leggyakrabban választott cégforma a vállalkozni vágyók számára.
Ez köszönhető annak, hogy az alapítása viszonylag egyszerű és gyors, a tag főszabály szerint nem felel vagyonával a társaság tartozásaiért, vagyis felelőssége korlátozott, a törzstőke összege pedig szintén ideális egy társaság alapításához.

Az alábbiakban a korlátolt felelősségű társaságok alapítására és működésére vonatkozó lényegi információkat foglalom össze.

Dr. Potmák Andrea

Dr. Potmák Andrea

ügyvéd

Önálló praxisát 2014-ben alapította. Azóta elsősorban kis-és középvállalkozások, valamint magánszemélyek számára nyújt jogi szolgáltatást a gazdasági jogi, ingatlanjogi kérdésekben és szerződéses, valamint szerződésen kívüli jogviták rendezésében.

Kikre kötelező a GDPR?

Kikre kötelező a GDPR?

Ebben a cikksorozatban a GDPR rendeletet mutatom be több cikkre tagoltan.

Jelen írásban a GDPR hatályát szeretném részletesen bemutatni, vagyis azt, hogy mely esetekben kell a GDPR-t alkalmazni.

A GDPR hatálya, vagyis az, hogy kikre kötelező a rendelet alkalmazása a kezelt adatok köre alapján határozható meg elsősorban. A kérdés tehát nem az, hogy milyen szervezetekre vonatkozik, vajon a kkv-kre, vagy könyvelőirodákra stb. vonatkozik-e, hanem mindig attól függ, hogy végez-e az Unió területén tartózkodó természetes személyekre vonatkozó adatkezelést vagy adatfeldolgozást.

Milyen adatokra vonatkozik a rendelet?

Mi a GDPR és miért van rá szükség?

Mi a GDPR és miért van rá szükség?

GDPR, azaz General Data Protection Regulation általános adatvédelmi szabályozást jelent, az EU rendelete, mely 2018. május 25-én lép hatályba.

A GDPR, azaz egy közösségi szintű egységes adatvédelmi szabályozás létrehozását elsősorban az Internet, azon belül is az új kommunikációs módok – mint közösségi oldalak használata – valamint adattárolási lehetőségek (felhőalapú technikai rendszerek), valamint a határokon átívelő kereskedelem tette szükségessé.

Az Európai Unió belső piacának működéséből eredő gazdasági és társadalmi integráció lényegesen megnövelte a személyes adatok határokon átnyúló áramlását, személyes adatok cseréjét az állami- és a magánszereplők, köztük a természetes személyek, egyesületek és a vállalkozások között.